Bible

Epištola k Galatským (Galat 5,22-23)

20.modlářství, čarodějství, rozbroje, hádky, žárlivost, vášeň, podlost, rozpory, rozkoly,
21.závist, opilství, nestřídmost a podobné věci. Řekl jsem už dříve a říkám znovu, že ti, kteří takové věci dělají, nebudou mít podíl na království Božím.
22.Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23.tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
24.Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
25.Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka