Bible

Epištola k Galatským (Galat 5,1)

1.Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.
2.Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje.
3.Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka