Bible

Epištola k Galatským (Gal 6,2-8)

2.Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
3.Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.
4.Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.
5.Každý bude odpovídat sám za sebe.
6.Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
7.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8.Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka