Bible

Epištola k Galatským (Gal 6,2-8)

2.Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
3.Myslí-li si někdo, že je něco, a přitom není nic, klame sám sebe.
4.Každý ať zkoumá své vlastní jednání; pak bude mít čím se chlubit, bude-li hledět jen na sebe a nebude se porovnávat s druhými.
5.Každý bude odpovídat sám za sebe.
6.Kdo je vyučován v slovu, nechť se s vyučujícím dělí o všechno potřebné k životu.
7.Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
8.Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný.