Bible

Epištola k Galatským (Gal 5,22-6,2)

22.Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost,
23.tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.
24.Ti, kteří náležejí Kristu Ježíši, ukřižovali sami sebe se svými vášněmi a sklony.
25.Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.
26.Nehledejme prázdnou slávu, nebuďme jeden k druhému vyzývaví, nezáviďme jeden druhému.
1.Bratří, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím Duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení.
2.Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka