Bible

Epištola k Galatským (Gal 4,8-21)

8.Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou.
9.Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví?
10.Dodržujete ustanovení pro dny a měsíce, období a roky!
11.Bojím se, aby úsilí, které jsem vám věnoval, nebylo nakonec nadarmo.
12.Snažte se mi porozumět, bratří, jako já mám porozumění pro vás; prosím vás o to. Nic jste mi neublížili.
13.Víte, že jsem byl nemocen, když jsem u vás poprvé zvěstoval evangelium.
14.Vy jste se však ode mne neodvrátili s ošklivostí, ačkoli to pro vás bylo pokušením, ale přijali jste mne jako posla Božího, jako Krista Ježíše.
15.Kam se podělo to vaše nadšení? Mohu vám dosvědčit, že kdyby to bylo možné, byli byste pro mne obětovali vlastní oči.
16.Stal jsem se vaším nepřítelem tím, že vám říkám pravdu?
17.Oni se o vás horlivě ucházejí, ale nemyslí to dobře; chtějí vás připravit o spásu a strhnout vás na svou stranu.
18.Je správné horlit, ale pro dobrou věc a vždycky, nejen tehdy, když jsem u vás, moje děti.
19.Znovu vás v bolestech rodím, dokud nebudete dotvořeni v podobu Kristovu.
20.Jak bych teď chtěl být u vás a najít pro svou řeč pravý tón, vždyť si s vámi nevím rady!
21.Odpovězte mi vy, kteří chcete být pod zákonem: Co slyšíte v zákoně?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka