Bible

Epištola k Galatským (Gal 4,4-7)

2.Je podřízen poručníkům a správcům až do doby, kterou otec předem stanovil.
3.Tak i my, když jsme byli nedospělí, byli jsme otroky vesmírných mocí.
4.Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu,
5.aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.
6.Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.
7.A tak už nejsi otrok, nýbrž syn, a když syn, tedy z moci Boží i dědic.
8.Dříve jste však neznali Boha a byli jste otroky bohů, kteří ve skutečnosti bohy nejsou.
9.Nyní jste však Boha poznali; lépe řečeno: byli jste od Boha poznáni. Jak to, že se zase navracíte k těm bezmocným a ubohým mocnostem a chcete se jim dát znovu do otroctví?
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka