Bible

Epištola k Galatským (Gal 4,28-5,10)

28.Vy, bratří, jste dětmi zaslíbení jako Izák.
29.Ale jako tenkrát ten, který se narodil pouze z těla, pronásledoval toho, který se narodil z moci Ducha, tak je tomu i nyní.
30.Co však říká Písmo? `Vyžeň otrokyni i jejího syna, neboť syn otrokyně nebude dědicem spolu se synem svobodné.´
31.A proto, bratří, nejsme syny otrokyně, nýbrž ženy svobodné.
1.Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe znovu vložit otrocké jho.
2.Slyšte, co vám já Pavel říkám: Dáváte-li se obřezat, Kristus vám nic neprospěje.
3.Znovu dosvědčuji každému, kdo se dá obřezat, že je zavázán zachovávat celý zákon.
4.Odloučili jste se od Krista vy všichni, kteří chcete dojít ospravedlnění na základě zákona, pozbyli jste milosti.
5.My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí.
6.V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.
7.Běželi jste dobře! Kdo vám zabránil, abyste se drželi pravdy?
8.Jistě to nevyšlo od toho, který vás povolává.
9.Málo kvasu celé těsto prokvasí.
10.Ale já k vám v Pánu mám důvěru, že se neuchýlíte k jinému smýšlení. Ten však, kdo vás uvádí do zmatku, neujde soudu, ať je to kdokoli.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka