Bible

Epištola k Galatským (Gal 1,11-19)

11.Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
12.Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.
13.Slyšeli jste přece o tom, jak jsem si kdysi vedl, když jsem ještě byl oddán židovství, jak horlivě jsem pronásledoval církev Boží a snažil se ji vyhubit.
14.Vynikal jsem ve věrnosti k židovství nad mnoho vrstevníků v našem lidu a nadmíru jsem horlil pro tradice našich otců.
15.Ale ten, který mě vyvolil už v těle mé matky a povolal mě svou milostí, rozhodl se
16.zjeviti mně svého Syna, abych radostnou zvěst o něm nesl všem národům. Tehdy jsem nešel o radu k žádnému člověku,
17.ani jsem se nevypravil do Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než já, nýbrž odešel jsem do Arábie a potom jsem se zase vrátil do Damašku.
18.Teprve o tři léta později jsem se vydal do Jeruzaléma, abych se seznámil s Petrem, a zůstal jsem u něho dva týdny.
19.Nikoho jiného z apoštolů jsem neviděl, jen Jakuba, bratra Páně.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka