Bible

Epištola k Filipenským (Filip 4,4-9)

4.Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!
5.Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko.
6.Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
7.A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8.Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.
9.Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A Bůh pokoje bude s vámi.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka