Bible

Epištola k Filipenským (Filip 3,8)

6.co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby.
7.Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu.
8.A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!
9.V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře.
10.Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka