Bible

Epištola k Filipenským (Filip 2,9)

7.nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka
8.se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.
9.Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
10.aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -
11.a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka