Bible

Epištola k Filipenským (Filip 2,12-16)

12.A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.
13.Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.
14.Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,
15.abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,
16.držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka