Bible

Proroctví Ezechiele proroka (Ezech 43,5)

3.Vidění, které jsem nyní uviděl, se podobalo vidění, které jsem viděl, když přišel zničit město, a také tomu vidění, které jsem viděl u průplavu Kebaru. I padl jsem na tvář.
4.Hospodinova sláva vstoupila do domu branou s průčelím na východ.
5.Duch mě zvedl a uvedl mě do vnitřního nádvoří. A hle, Hospodinova sláva naplnila dům.
6.Uslyšel jsem, jak ke mně někdo mluví z domu, zatímco muž stál vedle mne.
7.Řekl mi: "Lidský synu, viděl jsi místo, kde je můj trůn, místo, kde je podnož mých nohou. Tam chci přebývat uprostřed synů Izraele. Ani dům izraelský ani jeho králové už neposkvrní mé svaté jméno svým smilstvem a mrtvými těly svých králů ani svými posvátnými návršími.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka