Bible

Proroctví Ezechiele proroka (Ezech 11,24)

22.Tu zvedli cherubové křídla a kola se vznesla spolu s nimi a sláva Boha Izraele byla nahoře nad nimi.
23.Pak se Hospodinova sláva, která byla nad středem města, vznesla a stanula nad horou na východ od města.
24.A duch mě zvedl a přenesl do Kaldejska k přesídlencům. Stalo se tak ve vidění mocí ducha Božího; a vidění, jež jsem měl, se ode mne vzneslo.
25.I sdělil jsem přesídlencům všechno, co mi Hospodin ukázal.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka