Bible

Druhá Kniha Mojžíšova (Exodus) (Exod 20,25)

23.Neuděláte si mé zpodobení, neuděláte si bohy stříbrné ani zlaté.
24.Uděláš mi oltář z hlíny a budeš na něm obětovat ze svého bravu a skotu své oběti zápalné i pokojné. Na každém místě, kde určím, aby se připomínalo mé jméno, přijdu k tobě a požehnám ti.
25.Jestliže mi budeš dělat oltář z kamenů, neotesávej je; kdybys je opracoval dlátem, znesvětil bys je.
26.Nebudeš vystupovat k mému oltáři po stupních, abys u něho neodkrýval svou nahotu."
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka