Bible

Epištola k Efezským (Efez 5,9-19)

9.Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda;
10.zkoumejte, co se líbí Pánu.
11.Nepodílejte se na neužitečných skutcích tmy, naopak je nazývejte pravým jménem.
12.O tom, co oni dělají potají, je odporné i jen mluvit.
13.Když se však ty věci správně pojmenují, je jasné, oč jde.
14.A kde se rozjasní, tam je světlo. Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš, vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
15.Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;
16.nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.
17.Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.
18.A neopíjejte se vínem, což je prostopášnost,
19.ale plni Ducha zpívejte společně žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Zpívejte Pánu, chvalte ho z celého srdce
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka