Bible

Epištola k Efezským (Efez 4,17-25)

17.To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
18.Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
19.Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.
20.Vy jste se však u Krista takovým věcem neučili -
21.pokud jste ovšem o něm slyšeli a byli v něm vyučeni podle pravdy, která je v Ježíši.
22.Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,
23.obnovte se duchovním smýšlením,
24.oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.
25.Proto zanechte lži a `mluvte pravdu každý se svým bližním´, vždyť jste údy téhož těla.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka