Bible

Epištola k Efezským (Efez 4,14-19)

14.Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení - lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
15.Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,
16.z něho roste celé tělo, pevně spojené klouby navzájem se podpírajícími, a buduje se v lásce podle toho, jak je každé části dáno.
17.To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně: nežijte tak, jako žijí pohané podle svých marných představ.
18.Mají zatemnělou mysl a odcizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce.
19.Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka