Bible

Epištola k Efezským (Efez 2,4-10)

4.Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval,
5.probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
6.Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
7.aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši.
8.Milostí tedy jste spaseni skrze víru.
9.Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.
10.Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka