Bible

Epištola k Efezským (Efez 2,14-22)

14.V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil
15.zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír.
16.Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství.
17.Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí.
18.A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
19.Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.
20.Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš.
21.V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu;
22.v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka