Bible

Epištola k Efezským (Ef 4,24)

22.odhoďte už svůj dřívější způsob života i to staré já, které je zkažené a plné klamných tužeb.
23.Obnovujte ducha své mysli
24.a oblékněte se do nového člověka stvořeného k Božímu obrazu, plného spravedlnosti, svatosti a pravdy.
25.Odhoďme tedy lež a každý "říkejme jeden druhému pravdu" - jsme přece údy téhož těla!
26."Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka