Bible

Druhá epištola k Timoteovi (2.Tim 2,11-19)

11.Věrohodné je to slovo: Jestliže jsme s ním zemřeli, budeme s ním i žít.
12.Jestliže s ním vytrváme, budeme s ním i vládnout. Zapřeme-li ho, i on nás zapře.
13.Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
14.Toto připomínej a před tváří Boží naléhavě domlouvej bratřím, aby se nepřeli o slova. Není to k ničemu, leda k rozvrácení posluchačů.
15.Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.
16.Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti
17.a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos,
18.kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří.
19.Ovšem pevný Boží základ trvá a nese nápis `Pán zná ty, kdo jsou jeho´ a `ať se odvrátí od nespravedlnosti každý, kdo vyznává jméno Páně´.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka