Bible

Druhá epištola k Soluňským (2.Tes 2,13-3,5)

13.Stále musíme děkovat Bohu za vás, bratří milovaní od Pána, že vás Bůh jako první vyvolil ke spáse a posvětil Duchem a vírou v pravdu,
14.abyste měli účast na slávě našeho Pána Ježíše Krista; k tomu vás povolal naším evangeliem.
15.Nuže tedy, bratří, stůjte pevně a držte se toho učení, které jsme vám odevzdali, ať už slovem nebo dopisem.
16.Sám pak náš Pán Ježíš Kristus a Bůh náš Otec, který si nás zamiloval a ze své milosti nám dal věčné potěšení a dobrou naději,
17.nechť povzbudí vaše srdce a dá vám sílu ke každému dobrému činu i slovu.
1.A tak, bratří, modlete se za nás, aby se slovo Páně stále šířilo a bylo oslaveno jako u vás
2.a abychom byli vysvobozeni od pochybných a zlých lidí. Neboť ne všichni věří.
3.Ale Pán je věrný; on vás posílí a ochrání od zlého.
4.Spoléháme na vás v Pánu, že konáte a budete konat, co přikazujeme.
5.A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka