Bible

Druhá epištola Petrova (2.Petr 3,13)

11.Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12.kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13.Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
14.Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.
15.A vězte, že ve své trpělivosti vám Pán poskytuje čas ke spáse, jak vám napsal i náš milý bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka