Bible

Druhá epištola Petrova (2.Petr 3,10-14)

10.Den Páně přijde jako přichází zloděj /v noci/. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.
11.Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,
12.kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.
13.Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.
14.Proto, milovaní, očekáváte-li takové věci, snažte se, abyste byli čistí a bez poskvrny a mohli ten den očekávat beze strachu před Božím soudem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka