Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 8,1-5)

1.Chceme vám povědět, bratří, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii.
2.Tak se osvědčily v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost.
3.Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nad možnost;
4.s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku.
5.Překonali všechno naše očekávání: dali sami sebe předně Pánu a z vůle Boží také nám.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka