Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 6,3)

1.Jako spolupracovníci na tomto díle vás napomínáme, abyste milost Boží nepřijímali naprázdno,
2.vždyť je psáno: `V čas příhodný jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti přispěl na pomoc.´ Hle, nyní je čas příhodný, nyní je den spásy!
3.Nikomu nedáváme v ničem příležitost k pohoršení, aby tato služba nebyla uvedena v potupu,
4.ale ve všem se prokazujeme jako Boží služebníci, v mnohé vytrvalosti, v souženích, tísni, úzkostech,
5.pod ranami, v žalářích, nepokojích, vyčerpanosti, v bezesných nocích, v hladovění;
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka