Bible

Druhá epištola k Korinským (2.Kor 11,31)

29.Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil?
30.Mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí!
31.Bůh a Otec Pána Ježíše, požehnaný na věky, ví, že nelžu.
32.Místodržitel krále Arety dal hlídat brány města Damašku, aby se mne zmocnil,
33.byl jsem však v koši spuštěn otvorem v hradbách, a tak jsem unikl jeho rukám.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka