Bible

Druhá epištola Janova (2.Jn 1,11)

9.Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna.
10.Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho;
11.kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.
12.Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu; neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná.
13.Pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka