Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 5,22)

20.Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, aby i ostatní měli bázeň.
21.Zapřísahám tě před Bohem, před Kristem Ježíšem i vyvolenými anděly, abys tyto věci dodržoval bez předsudků a nikdy se nechoval předpojatě.
22.Na nikoho nevkládej ruce ukvapeně a neměj účast na cizích hříších; zachovávej si čistotu.
23.Nepij už samotnou vodu, ale s ohledem na svůj žaludek a své časté nemoci užívej trochu vína.
24.Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale až potom.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka