Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 4,4-8)

4.Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
5.Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
6.Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.
7.Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti.
8.Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka