Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 4,1)

1.Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
2.jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
3.Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka