Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 3,14-4,5)

14.Doufám, že k tobě brzo přijdu. Ale píši ti to
15.pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.
16.Vpravdě veliké je tajemství zbožnosti: Byl zjeven v těle, ospravedlněn Duchem, viděn od andělů, hlásán národům, došel víry ve světě, byl přijat do slávy.
1.Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami,
2.jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí.
3.Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
4.Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním.
5.Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka