Bible

První epištola k Timoteovi (1.Tim 2,4)

2.za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti.
3.Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,
4.který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.
5.Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,
6.který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi. Toto svědectví přišlo v pravý čas,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka