Bible

První epištola k Soluňským (1.Tes 4,1-12)

1.Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.
2.Vždyť víte, které příkazy jsme vám dali od Pána Ježíše.
3.Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti
4.a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,
5.ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.
6.Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.
7.Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.
8.Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha.
9.O bratrské lásce není třeba, abych vám psal, neboť Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.
10.A takoví opravdu jste ke všem bratřím v celé Makedonii; jen vás prosíme, bratří, abyste v tom byli stále horlivější.
11.Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.
12.Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka