Bible

První epištola k Soluňským (1.Sol 5,6)

4.Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
5.Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
6.Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.
7.Ti, kdo spí, spí v noci, a kdo se opíjejí, opíjejí se v noci.
8.My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblecme si víru a lásku jako pancíř a naději na spásu jako přílbu.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka