Bible

První epištola Petrova (1.Petr 4,6)

4.Když se již spolu s nimi nevrháte do téhož proudu prostopášnosti, dráždí je to a urážejí vás.
5.Však vydají počet tomu, kdo je připraven soudit živé i mrtvé.
6.Proto bylo evangelium zvěstováno i mrtvým, aby byli u Boha živi v Duchu, ačkoliv byli za svého života u lidí odsouzeni.
7.Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám.
8.Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka