Bible

První epištola Petrova (1.Petr 4,17)

15.Ale ať nikdo z vás netrpí za vraždu, za krádež nebo jiný zlý čin anebo za intriky.
16.Kdo však trpí za to, že je křesťan, ať se nestydí, ale slaví Boha, že smí nosit toto jméno.
17.Přišel totiž čas, aby soud začal od domu Božího. Jestliže začíná od vás, jaký bude konec těch, kteří se Božímu evangeliu vzpírají?
18.`Jestliže i spravedlivý bude stěží zachráněn, kde se ocitne bezbožný a hříšný?´
19.A tak ti, kteří trpí podle vůle Boží, ať svěří své duše věrnému Stvořiteli a činí dobré.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka