Bible

První epištola Petrova (1.Petr 1,16)

14.Jako poslušné děti nedejte se opanovat žádostmi, které vás ovládaly předtím, v době vaší nevědomosti;
15.ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.
16.Vždyť je psáno: `Svatí buďte, neboť já jsem svatý.´
17.Jestliže `vzýváte jako Otce´ toho, kdo nestranně soudí každého podle jeho činů, v bázni před ním žijte dny svého pozemského života.
18.Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka