Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 9,19-27)

19.Jsem svoboden ode všech, ale učinil jsem se otrokem všech, abych mnohé získal.
20.Židům jsem byl židem, abych získal židy. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem - i když sám pod zákonem nejsem.
21.Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona - i když před Bohem nejsem bez zákona, neboť mým zákonem je Kristus.
22.Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň některé.
23.Všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl.
24.Nevíte snad, že ti, kteří běží na závodní dráze, běží sice všichni, ale jen jeden dostane cenu? Běžte tak, abyste ji získali!
25.Každý závodník se podrobuje všestranné kázni. Oni to podstupují pro pomíjitelný věnec, my však pro věnec nepomíjitelný.
26.Já tedy běžím ne jako bez cíle; bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna.
27.Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka