Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 3,9-17)

9.Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
10.Podle milosti Boží, která mi byla dána, jako rozumný stavitel jsem položil základ a druhý na něm staví. Každý ať dává pozor, jak na něm staví.
11.Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.
12.Zda někdo na tomto základu staví ze zlata, stříbra, drahého kamení, či ze dřeva, trávy, slámy -
13.dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.
14.Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu.
15.Když mu dílo shoří, utrpí škodu; sám bude sice zachráněn, ale projde ohněm.
16.Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
17.Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka