Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,47-57)

47.První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe.
48.Jaký byl ten pozemský, takoví jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takoví i ostatní v nebesích.
49.A jako jsme nesli po dobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského.
50.Chci říci to, bratří, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království Božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelném.
51.Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni,
52.naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni.
53.Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
54.A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: `Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!
55.Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?´
56.Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.
57.Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka