Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 15,1-11)

1.Chci vám připomenout, bratří, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali, které je základem, na němž stojíte,
2.a skrze něž docházíte spásy, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval - vždyť jste přece neuvěřili nadarmo.
3.Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle Písem
4.a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne podle Písem,
5.ukázal se Petrovi, potom Dvanácti.
6.Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli.
7.Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.
8.Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně.
9.Vždyť já jsem nejmenší z apoštolů a nejsem ani hoden jména apoštol, protože jsem pronásledoval církev Boží.
10.Milostí Boží jsem to, co jsem, a milost, kterou mi prokázal, nebyla nadarmo; více než oni všichni jsem se napracoval - nikoli já, nýbrž milost Boží, která byla se mnou.
11.Ať už tedy já, nebo oni - tak zvěstujeme a tak jste uvěřili.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka