Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 14,6-19)

6.Vždyť kdybych k vám, bratří, přišel a mluvil jazyky, a nepřinesl vám žádné zjevení od Boha ani poznání ani prorocké slovo ani naučení - jaký prospěch byste z toho měli?
7.Je to jako s hudebními nástroji, třeba s flétnou nebo kytarou: kdyby nevydávaly odlišné tóny, jak by bylo možno rozeznat nápěv, který se na nich hraje?
8.A kdyby polnice vydala neurčitý zvuk, kdo by se připravoval k bitvě?
9.Tak i vy: Jestliže ve vytržení nepromluvíte jasné slovo, jak se má poznat, co bylo řečeno? Budete mluvit jen do vzduchu!
10.Na světě je mnoho různých řečí a každá má svá slova.
11.Jestliže však neznám význam těch slov, budu pro mluvícího cizincem a on zase bude cizincem pro mne.
12.Tak i vy: když tak horlivě usilujete o duchovní dary, snažte se, abyste měli hojnost těch, které slouží růstu celé církve.
13.A proto ten, kdo mluví jazyky, nechť prosí, aby je dovedl také vykládat.
14.Kdybych se modlil ve vytržení, modlil by se můj duch, ale má mysl by toho nebyla účastna.
15.Co tedy? Budu se modlit ve vytržení ducha, ale budu se také modlit s vědomou myslí. Budu zpívat chvalozpěvy ve vytržení ducha, ale budu zpívat také s vědomou myslí.
16.Kdybys děkoval Bohu ve vytržení, jak by ten, kdo do toho není zasvěcen, mohl říci Amen k tvému díkůvzdání, když nerozumí tomu, co říkáš?
17.Ty sice dobře vzdáváš díky, ale druhý z toho nemá žádný užitek.
18.Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni,
19.ve shromáždění však - abych poučil i druhé - raději řeknu pět slov srozumitelně než tisíce slov ve vytržení.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka