Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 11,8-22)

8.Vždyť muž není z ženy, nýbrž žena z muže.
9.Muž přece nebyl stvořen pro ženu, ale žena pro muže.
10.Proto má žena mít na hlavě znamení moci kvůli andělům.
11.V Kristu ovšem není žena bez muže ani muž bez ženy,
12.vždyť jako je žena z muže, tak i muž skrze ženu - všecko pak je z Boha.
13.Posuďte to sami: Sluší se, aby se žena k Bohu modlila s nezahalenou hlavou?
14.Cožpak vás sama příroda neučí, že pro muže jsou dlouhé vlasy hanbou,
15.kdežto pro ženu ctí? Vlasy jsou jí totiž dány jako závoj.
16.Chce-li někdo umíněně na tom trvat, tomu říkám: Není to obyčejem ani u nás, ani v ostatních církvích Božích.
17.Když už vás napomínám, nemohu také pochválit, že se shromažďujete spíše ke škodě než k prospěchu.
18.Předně slyším, že jsou mezi vámi roztržky, když se v církvi shromažďujete, a jsem nakloněn tomu věřit.
19.Neboť musí mezi vámi být i různé skupiny, aby se ukázalo, kdo z vás se osvědčí.
20.Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře Páně:
21.každý se dá hned do své večeře, a jeden má hlad, druhý se opije.
22.Což nemáte své domácnosti, kde byste jedli a pili? Či snad pohrdáte církví Boží a chcete zahanbit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím!
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka