Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 10,23-28)

23.`Všecko je dovoleno´ - ano, ale ne všecko prospívá. `Všecko je dovoleno´ - ano, ale ne všecko přispívá ke společnému růstu.
24.Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!
25.Jezte všechno, co se prodává v masných krámech, a pro své svědomí se nepotřebujete na nic ptát.
26.`Hospodinova je země i její plnost.´
27.Pozve-li vás někdo z nevěřících a chcete tam jít, jezte všechno, co vám předloží, a pro své svědomí se na nic neptejte.
28.Kdyby vám však někdo řekl: "Toto bylo obětováno božstvům", nejezte kvůli tomu, kdo vás na to upozornil, a pro svědomí-
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka