Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 1,3-9)

3.Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4.Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
5.on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
6.Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno,
7.takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
8.On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
9.Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka