Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 1,20)

18.Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
19.Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´
20.Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21.Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
22.Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka