Bible

První epištola k Korinským (1.Kor 1,10-18)

10.Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
11.Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.
12.Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu.
13.Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?
14.Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;
15.tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.
16.Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.
17.Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
18.Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka