Bible

První epištola Janova (1.Jan 2,7-17)

7.Nepíšu vám, moji milí, nové přikázání, ale přikázání staré, které jste měli od počátku; staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli.
8.A přece vám píšu přikázání nové - vždyť se stalo skutečností v něm i ve vás, že tma ustupuje a pravé světlo již svítí.
9.Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě.
10.Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu.
11.Kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a ve tmě chodí; neví, kam jde, neboť tma mu oslepila oči.
12.Píšu vám, děti, že jsou vám odpuštěny hříchy pro jeho jméno.
13.Píšu vám, otcové, že jste poznali toho, který je od počátku. Píšu vám, mládenci, že jste zvítězili nad Zlým.
14.Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává, a tak jste zvítězili nad Zlým.
15.Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.
16.Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa.
17.A svět pomíjí i jeho chtivost; kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky.
od do


Vyhledávání:

Úvodní stránka